Tiede mittauksen takana

Keitä me olemme?

Halusimme kehittää uusimpia teknologioita ja viimeisimpiä tieteellisiä tutkimuksia hyödyntäen helppokäyttöisen mittalaitteen lihaksen toiminnan mittaamiseen myös laboratorioiden ulkopuolella. Tavoitteena oli ratkaisu, joka auttaa ammattilaista ymmärtämään paremmin asiakkaansa lihasten toimintaa.

Fibrux Oy on lihaksen toiminnan mittaamiseen erikoistunut yritys. Fibruxin taustalla on todellinen lihasspesialisti, biofyysikko Mika Herrala. Mika taustatiiminsä kanssa on kehittänyt Mpower-lihasaktivaatiomittarin, joka auttaa ammattilaista ymmärtämään paremmin asiakkaansa lihasten toimintaa ja auttaa keventämään työn kuormitusta lihasmittauksen avulla.

Meditas Oy on exoskeletoneiden eli ulkoisten tukirankojen koulutuksen asiantuntija. Meditas toi ensimmäisenä Suomen markkinoille exoskeletonit ja on kouluttanut sen jälkeen satoja ammattilaisia keventämään työtä exoskeltoneiden avulla. Meditaksen taustalla on Minna Laine, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus työfysioterapiasta.

Viimeisintä teknologiaa

Mpowerin teknologia on kehitetty nimenomaan yhtä tarkoitusta varten: auttamaan ihmisiä kehittymään vahvemmiksi. Varmistaaksemme, että voimme seisoa 100%:sti sanojemme takana, olemme suunnitelleet Mpowerin täysin tieteeseen perustuen.

Jos olet kiinnostunut lukemaan lisää, tämä on sinua varten.

Mitä sEMG-signaali on?

EMG (electromyography) -signaali muodostuu hermojen ja lihasten sähköisistä signaaleista, jotka ohjaavat lihasten supistumista.

• EMG-signaalia voidaan mitata ei-invasiivisesti erityisillä elektrodeilla, jotka sijoitetaan ihon pinnalle mitattavien lihasten päälle (pinta-EMG, surface EMG, sEMG)
• sEMG-teknologia on mahdollistanut sEMG-signaalin käytön lääketieteellisiin ja urheilufysiologisiin lihaksen suorituskykyanalyyseihin

EMG EXOn hyödyt

Esimiehelle: Pidät yrityksesi tärkeimmän resurssin – työntekijäsi – terveinä ja työkykyisinä maailmanvalloitustanne varten.

Työntekijälle: Motivoi parantamaan omia työskentelyasentoja, koska näytölle piirtyvän reaaliaikaisen palautteen ansiosta lihasten kuormitus on nähtävissä – nopeasti ja kiistattomasti.

Työterveyshuollolle: Tarjoaa uudenlaisen työkalun, jolla osoitat oikeiden työasentojen, vaikkapa oikean nostotekniikan vaikutuksen lihasten kuormitukseen sekä halutessasi exoskeletonin käytön vaikutuksia työhön.

sEMG-signaali sisältää hyödyllistä tietoa

• Lihaksen aktivaatiotasosta
• Lihaksen erityyppisten lihassolujen aktivaatiotasosta
• Lihaksen väsymisestä
• Lihaksen aktivaation ajoituksesta suhteessa tuotettuun liikkeeseen

Harjoittelu ja sEMG-signaali

Perinteinen sEMG-mittaus vaatii monimutkaisia mittalaitteita, ammattitaitoista mittaushenkilöstöä sekä erityisiä laboratorioympäristöjä, mikä on rajoittanut sEMG:n käyttöä urheilusovelluksissa.

Mpower on täysin langaton mobiili sEMG-ratkaisu, jolla EMG-signaali voidaan ilmaista korkealaatuisena reaaliaikaisesti käyttäen viimeisimpiä signaalianalyysimenetelmiä.

Hyvien harjoitustulosten saavuttamiseksi on tärkeää, että harjoittelu aktivoi oikeita lihaksia halutulla aktivaatiotasolla. Mpower mittaa lihaksen tuottaman sEMG-signaalin sekä laskee ja näyttää sen aktivaatiotason

Tehokkaan harjoittelun kannalta on hyödyllistä havaita lihaksen väsyminen ja sen kehittyminen. Mpower analysoi sEMG-signaalin ja näyttää sen perusteella lihaksen väsymisen, jota voidaan käyttää harjoittelun ohjaamiseen.

Nopeat lihassolut ovat keskeisiä tuotettaessa nopeus-, räjähtävää ja maksimivoimaa. Ne kasvavat nopeammin kuin hitaat lihassolut, mutta niitä on vaikeampi aktivoida. Hitaiden lihassolujen aktivaatiota tarvitaan kestävyysharjoittelussa sekä asennon ylläpitämisessä ja koordinaatiossa. Mpowerilla voit mitata ja tarkkailla reaaliaikaisesti eri lihassolutyyppien aktivaatiotasoja ja säätää harjoitteluasi halutun tyyppiseksi ja tasoiseksi.

Toisinaan kehon toinen puoli saattaa kehittyä vahvemmaksi kuin toinen. Tällöin Mpower auttaa tunnistamaan epätasapainon sekä tarkkailemaan harjoittelua, jotta voidaan varmistaa heikomman puolen tarvittava kehittyminen.

Voimaharjoittelu kasvattaa lihaksen voimantuottokykyä ja on osoitettu, että kasvanut voimantuottokyky voidaan tunnistaa mittaamalla EMG-signaalia.

Neuromechanics of Human Movement, Enoka R., 2002
Katso alla oleva kuva: Quadriceps femoris -lihaksen poikkipinta-alan (CSA) muutokset, vastus lateralis -lihaksen integroitu EMG-vaste maksimisupistuksen aikana ja maksimisupistuksen (MVC) voima isokineettisen harjoittelun (60 days) and levon (40 days) aikana.
(Lainaus: Narici, Roi, Landoni, Minetti and Ceretelli, 1989)

MIKSI henkilökuntaasi kannattaisi mitata eri työpisteissä?

1. Saat selville, kuinka kuormittavaa työ eri työpisteissä on

2. Saatte raportin tehdyistä mittauksista ja voitte analysoida niitä yrityksen sisällä sekä mahdollisesti työterveyshuollon kanssa

3. Saatte halutessanne kokeilla asiantuntijan valitsemia exoskeletoneja ja saada tietoa niiden vaikuttavuudesta eri työtehtävissä teidän organisaatiossanne.

4. Voitte vaikuttaa raportin paljastamiin kuormittaviin työtehtäviin, työhyvinvointiin ja erittäin todennäköisesti myös sairauspoissaoloihin.

Mittauspodit

Tarkka sEMG-anturi lihaksen kuormitusasteen mittaamiseen

  • Pieni ja kevyt
  • Helppo kiinnittää mihin tahansa lihakseen
  • Mittaa mitä tahansa yksittäistä pintalihasta – jopa neljää lihasta samanaikaisesti
  • Ainutlaatuinen teknologia
  • Mittaa lihaksen tuottamaa sähköistä signaalia
  • Mittaa nivelkulmien muutoksia.

Faktoja

STM: n arvion mukaan sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset ovat vuositasolla jopa 3,4 miljardia euroa. (STM 2019)

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ilmenevät pääsääntöisesti selkä- ja olkapäävaivoina, niska-hartiaseudun vaivoina, kyynärpää- ja käsivaivoina sekä nivelrikkoina. (Työterveyslaitos 2020)

Useimmiten selkäkipujen aiheuttaja löytyy kuitenkin työstä ja sen aiheuttamasta kuormituksesta. Taustalla ovat esimerkiksi liian kuormittava raskas, fyysinen työ, huonot työasennot sekä vartalon tärinä.
(Alaselkäkipu. Käypä hoito -suositus 2017).

Tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksen ehkäisemiseksi on syytä kiinnittää huomioita työtapoihin, kuten nostotekniikkaan, apuvälineisiin sekä erilaisiin työasentoihin (Lahtinen 2020, 48).

Lähes 230 000 suomalaista työskentelee useita tunteja päivässä kädet koholla. Pitkäkestoinen kädet koholla työskentely on haitallista yläraajojen ja hartiaseudun lihaksistolle ja lisää liikuntaelinvaivojen riskiä.

Polveen kohdistuvat ongelmat alkavat kasaantua toistuvien raskaiden nostojen ja kantamisen seurauksena. Erityisesti taipuneen polven asennot, kun mukana on taakkaa, ovat iso riski. Muita polven kuormaa lisääviä asioita on toistuva portaiden kiipeäminen, jyrkällä pinnalla kiipeäminen tai usein kyykyssä tai polvillaan työskentely. (Työterveyslaitos 2020.)